Lyssna på sidan Lyssna

Renare vatten till Kyrkviken

gångbro

Idéskiss, gångbron.

2017-11-30

Kyrkvikens vattenkvalitet behöver förbättras, och arbetet sker under kommande år i flera steg, på uppdrag av Arvika kommun.

I Kyrkviken planeras skärmbassänger som ska stoppa regnvatten från att rinna rakt ut i sjön, då skyfall spolar gator och mark rena från näringsämnen och föroreningar. Utöver miljönyttan är tanken att projektet även ska ge Arvikaborna ett nytt promenadstråk – över vattnet! En av skärmbassängerna, planeras nämligen att förankras i ett bryggstråk som anläggs utanför Kattviken, mellan Sågudden och hamnplan.

– Bryggan planeras att bli en flytbrygga i betong som är handikappanpassad och tillgänglig för alla.Här är tanken att besökare kan samlas för en glass på sommaren, koppla av med en fisketur och njuta av den vackra vyn över Kyrkviken, säger utredningsingenjör Josefin Andersson, Arvika Teknik AB.
Projektet är i planeringsstadiet där vi har för avsikt att söka tillstånd för anläggningarna under år 2018. Får vi tillstånd så planeras byggnation av projektet under år 2019.

Mer information:
Kontakta Josefin Andersson, utredningsingenjör, Arvika Teknik AB, tfn 070-181 12 27
Hanna Gärdeklint, utredningsingenjör, Arvika Teknik AB, tfn 0570-817 93

Vi finns också med på bibliotekets programpunkt "Aktuella Arvika" den 6 december, då vi berättar mer om projektet.

Fakta:
Kyrkvikens vatten är av dålig kvalitet och sjön är drabbad av både övergödning och syrebrist. Bidragande orsaker är föroreningar och näringsämnen som spolas ut i sjön vid kraftig nederbörd. I och med de klimatförändringar som sker så väntas intensivare regn under kommande år. Detta orsakar i sin tur snabbare avrinning till sjön, vilket försämrar kvaliteten ytterligare.

Förbättring av Kyrkvikens vattenkvalitet är ett arbete som behöver göras i flera steg, med olika sorters åtgärder. Vid Sävsjökanalen- och Kattvikens utlopp ska så kallade fosforsreducerande skärmväggar och flytande våtmarker anläggas. Skärmväggarna hindrar förorenat regnvatten att rinna rakt ut i sjön och partiklarna sedimenterar istället i skärmbassängen, där de sedan kan tas bort.

Projektet delfinansieras genom EU-projektet CATCH.

tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-30
Kontakta oss