Lyssna på sidan Lyssna

Inga nyårsfyrverkerier!

2017-12-14

Hur viktigt är det egentligen med fyrverkerier kring jul och nyår? Negativa effekter på människors och djurs hälsa, stora brandrisker och skaderisker är några delar som vi tycker räcker som argument för att strunta i fyrverkerierna till nyår. Vi har även nyårsnatten 2016 i färskt minne. Brandutredningen konstaterade att ingen annan möjlig orsak kan ses än att ett föremål har landat ovanpå plasttaket till den brandutsatta balkongen i före detta Dahlinshuset, där flera arvikabor fick sina hem förstörda.

Till följd av detta har de allmänna lokala ordningsföreskrifterna ändrats i Arvika kommun. Ordningsföreskrifterna innebär att i ett område i centrala Arvika får inte fyrverkerier hanteras med mindre än att det finns ett tillstånd från polisen för detta. Utanför det definierade området gäller ordningslagen, vilket innebär att fyrverkerier kan hanteras om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

- I Sverige uppstår varje år mellan 50 och 100 bränder i byggnader på grund av fyrverkerier och ytterligare ett stort antal bränder uppstår i det fria; i containrar, skog och mark. I Arvika förekommer nästan varje år brandincidenter som beror på fyrverkerier. Det är den som hanterar fyrverkerierna som ansvarar för att fyrverkerierna inte innebär risker eller blir en olägenhet för omgivningen, säger Arvika kommuns räddningschef, Mattias Larsson.

Det är inte bara fyrverkerier som innebär en risk. Rislyktor eller thailändska lyktor är små varmluftsballonger i det enkla formatet. Den som tar ansvar för att skicka upp ett föremål i luften har också ett ansvar för föremålet när det kommer ner på ett säkert sätt.

- Vi vill åstadkomma en attitydförändring kring användningen av fyrverkerier och rislyktor och det görs med största omtanke för de som bor och vistas i kommunen, avslutar Mattias Larsson. Det går bra att fira utan fyrverkeri!

Precis som i fjol kommer Arvika kommun inte att ha något nyårsfyrverkeri vid torget.

Frågor och funderingar?
Kontakta, Räddningschef Mattias Larsson
Tfn: 076-803 79 99
E-post: mattias.larsson@arvika.se

Områdeskartor och mer information om ordningsföreskrifterna finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Mattias Larsson

Sidan uppdaterad: 2017-12-14
Kontakta oss