Lyssna på sidan Lyssna

Förslaget till nya Ritz

2017-01-31

Ett förslag till ombyggnad och renovering av Ritz i Arvika finns nu framtaget. Först att ta beslut är Kommunledningsutskottet (KLU) den 6 februari.

Arvika Fastighets AB och Kultur och fritid har lagt fram ett förslag till ombyggnad och renovering av Ritz. Förslaget innefattar bland annat en inglasad inbyggnad av entrén, byte av alla tekniska installationer och ny hiss till alla tre våningsplan. Byggnaden ska tillgänglighetsanpassas och en teleskopläktare för cirka 300 personer ska byggas. Det blir ett cateringkök på entréplan och en ljud- och ljusanläggning som ska klara 80-85 % av verksamhetens behov. Resterande ljud/ljus får hyras in utifrån behov.

- Vi hade en idé om att ha ett antal replokaler i källarplan, men där har vi fått tänka om. Det blir problem med så kallat stomljud, att ljud fortplantar sig via armeringsjärn till grannbygganden där det finns lägenheter. Problemet går att bygga bort genom att bygga rum i rummet, men det medför stora kostnader och ryms inte inom ramen för budgeten, säger kultur- och fritidschef Eriqa Lindsten.

Datum för byggstart föreslås till augusti 2017 och nya Ritz beräknas vara klart under våren 2018. 30 miljoner väntas ombyggnationen att kosta. Ärendet ska nu vandra genom KLU, Arvika Fastighets AB:s styrelse, Kommunstyrelsen och Myndighetsnämnden innan beslutet är helt klart.

- Det känns spännande att vi är på gång, nu får vi se hur förslaget tas emot i de olika instanserna, men jag har en positiv känsla, avslutar Eriqa.

Bifogat nedan finns preliminära ritningar över byggnaden.

För mer information, kontakta
Eriqa Lindsten, kultur- och fritidschef
Tfn: 070-230 31 29
eriqa.lindsten@arvika.se

tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-01-31
Kontakta oss