Lyssna på sidan Lyssna
2017-11-16

Världstoadagen 19 november

Den 19 november är det internationella toalettdagen då sanitetsproblem uppmärksammas runt om i världen.

I år uppmärksammar vi särskilt fultorkning, det vill säga att torka sig med papper, som inte är toalettpapper och som inte löses upp lika lätt i avloppet (till exempel våtservetter och hushållspapper). Denna typ av papper ska slängas i papperskorgen och inte fulspolas i toaletten.

En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med exempelvis hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten.

- Om alla tar sitt ansvar och slutar fulspola innebär det att 61 ton sopor inte skulle hamna i det kommunala avloppet varje år - bara i Arvika kommun! säger utredningsingenjör Hanna Gärdeklint, på Arvika Teknik AB.

- Dessa 61 ton - som består av hushållspapper, våtservetter, tops med mera -täpper igen ledningar, fastnar i pumpar och kan i vissa fall orsaka dyra källaröversvämningar. Det som fulspolas resulterar i slutänden i att slammet inte går att använda för att återföra fosfor till jorden. Fosfor är en ändlig resurs som människor, djur och växter inte klarar sig utan.

- Toaletten är bara avsedd för det som kommer ur kroppen och toalettpapper. Övrigt slänger man i papperskorgen eller lämnar in som farligt avfall, säger Hanna.

Vill du veta mer, kontakta utredningsingenjör Hanna Gärdeklint, Arvika Teknik AB, tfn 0570-817 93.

toaletter

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-16