Lyssna på sidan Lyssna
2018-01-30

Ungdomsrådet i Arvika

Arbetet med att starta upp och driva ett ungdomsråd i Arvika har pågått sedan 2016, först som förening men nu har ett formellt beslut tagits om rådet. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 januari att Ungdomsrådet nu ska finnas med i Arvika kommuns politiska organisation.

Rådet placeras i organisationen på samma sätt som Kommunfullmäktiges Framtidsgrupp, under Kommunfullmäktige. Ungdomsrådet är politiskt obundet och ges en årlig budget på 50 000 kronor för sin verksamhet.

För närvarande är det 18 ungdomar i åldrarna 15-20 år som är medlemmar och syftet med rådet har tagits fram i samråd med ungdomarna:

  • Ungdomsrådet ska fånga upp ungdomars frågor, tankar och åsikter och föra dem vidare till politiker och ansvariga tjänstepersoner i kommunen.
  • Ungdomsrådet ska ge ungdomar möjlighet att lära sig de olika beslutsprocesserna, vilket gör att de i högre grad än annars kan vara med och påverka kommunala beslut.
  • Ungdomsrådet ska arbeta för att öka kunskapen och intresset för demokratifrågor bland unga i Arvika kommun.
  • Ungdomsrådet ska arbeta med att stärka elevrådens funktion och roll, genom att ha en bra dialog och samarbete med elevråden på högstadie- och gymnasieskolorna i Arvika.
  • Ungdomsrådet ska arbeta för att skapa aktiviteter som för samman ungdomar på olika högstadie- och gymnasieskolor i Arvika kommun.

Ungdomsrådet kommer att ha tillgång till administrativt stöd från Arvika kommuns Kanslifunktion. Under våren kommer information att skickas ut till elever i skolorna om vad ungdomsrådet gör och ska göra och hur man som ungdom blir medlem i rådet. Rådet ska också genomföra aktiviteter för ungdomar i kommunen.

Ungdomar hoppar

Sidansvarig:

Mia Nilsson

Sidan uppdaterad: 2018-01-30