Lyssna på sidan Lyssna
2017-05-24

Tar du ditt ansvar som villaägare?

Du vet väl att som fastighetsägare har du ett ansvar för trottoaren eller gångbaneutrymmet utanför din tomt? Det kommunala bolaget Arvika Teknik AB ansvarar för drift och skötseln av gator och vägar i kommunen, men också fastighetsägaren har ett ansvar.

Grenar och buskar som hänger ut över gångbanor och vägar, kan vara ett hinder för oskyddade trafikanter och kan dessutom bli en trafikfara. Det gör det också svårare för Arvika Tekniks drift- och underhållsfordon att komma fram.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla tomter skötas på ett sätt som inte orsakar några risker i trafiken. Det ska vara fri sikt vid alla gatu- och vägkorsningar. Växtligheten får heller inte skymma vägmärken, gatuskyltar eller belysning. Det ingår också i fastighetsägarens ansvar att ta bort ogräs och annan växtlighet, liksom sopa upp och ta bort skräp och liknande från trottoaren eller gångbaneutrymmet.

Vintertid ska fastighetsägaren ta bort snö och is från trottoaren eller gångbaneutrymmet och ska också sanda så att ingen skadar sig i halkan. (Om kommunen använder gångbanan som snöupplag behöver du så klart inte skotta eller sanda.)

Vi vill gärna att du hjälper oss - så får vi bättre framkomlighet, större trafiksäkerhet och ett rent, attraktivt Arvika!

Mer information kring renhållning/snöröjning, liksom om häckar och annan växtlighet finns på webbplatsen. 

trädtoppar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-05-24