Lyssna på sidan Lyssna
2017-11-16

Spolning i Glava - Hillringsberg

Pollex AB kommer att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Fors Hillringsberg med start den 20 november och i Glava den 21-22 november, på uppdrag av Arvika Teknik AB. Syftet är att spola bort avlagringar, så att missfärgningar undviks och vattnets höga kvalitet bibehålls i samband med att vattenledningen från Vattenverket i Arvika tas i bruk.

Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan dagen före spolningen påbörjas. I denna information uppmanas du att stänga den kran/ventil som sitter före din vattenmätare den dag du direkt berörs av spolningen.

OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle!
 

Missfärgat vatten

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men du ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att du låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

OBS! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Mer information

Arvika Teknik AB, Nisse Olsson, tfn 073-280 72 39
Pollex AB, Adam Bengtsson, tfn 070-598 30 49

Vi ber om överseende för de olägenheter som renspolningen medför för dig. Vi hoppas och tror att du har förståelse för de åtgärder som utförs, då vår målsättning är att du ska få ett stabilt och bra vatten i dina vattenkranar.

kran

Sidansvarig:

Nisse Olsson

Sidan uppdaterad: 2017-11-16