Lyssna på sidan Lyssna
2017-08-16

Skolstart!

Alla elever hälsas välkomna till ett nytt läsår som börjar måndagen den 21 augusti 2017. Om inte särskild kallelse skickats ut gäller följande tider första skoldagen:

Grundskolan

08.00 Kyrkebyskolan åk 7, Centralskolan åk 7

OBS Kyrkebyskolan åk 8-9 och Centralskolan åk 8-9 börjar tisdagen den 22 aug kl 08 00

08.15 Rinnens skola

08.20 Glava skola

08.30 Styckåsskolan, Hagaskolan, Edane, Jössefors, Sulvik och Klässbols skolor

08.35 Dotteviksskolan

08.40 Järvenskolan

08.45 Gateskolan

08.50 Graningegården, Agnetebergsskolan, Kyrkebyskolan åk 4-6

Gymnasieskolan

Solbergagymnasiet

Åk 1 Må 21 aug kl 08.00, Solbergagymnasiets aula

Åk 2 och åk 3 Ti 22 aug kl 08.00 (OBS rättelse), salar enligt anslag i Solbergagymnasiets rasthall

Taserudsgymnasiet

Åk 1 samt IM 1 Må 21 aug kl 08 05, Taserudsgymnasiets aula

Åk 2 och 3 samt IM 2 Ti 22 aug kl 08 05, på respektive program

Gymnasiesärskolan Må 21 aug kl 08 05, samling i cafeterian där respektive mentor möter upp.

Musikskolan

Musikskolans elever blir kontaktade av sina lärare under vecka 33 - 34 för schemaläggning av lektionerna. Undervisningen börjar i vecka 34 - 35.

Skolskjutsar, skolmåltider

Skolmåltider och skolskjutsar startar måndagen den 21 augusti 2017. Turkartor för upphandlade turer publiceras i grundskolans lärportal edWise (för linjetrafik, se www.varmlandstrafik.se) och elevskjutslistor delas ut första skoldagen. Frågor rörande grundskolans skolskjutsar besvaras av skolskjutssamordnaren, tfn 0570-76 40 48.

Information om gymnasieelevers resor finns på webbplatsen.

2 flickor

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-08-16