Lyssna på sidan Lyssna
2017-10-27

Sand för gångbanor

Nu är vintern snart här och med detta snart dags att sanda gångbanor mot halka. Fastighetsägare kan under tiden den 1-30 november hämta sand på följande platser:

Palmviken, p-plats mot järnvägen                                          
Tivoliplatsen
Stefans väg - Mäster Kalles väg
Fyrklövervägen, Solvik 
Tjäderstigen, p-plats
Holmströms väg, vändplan     
Stommen Larstomta
Sulvik, Spjutvägen, vändplan  
Edane, brandstation                            
Klässbol, jordtipp vid skolan
Glava, församlingshemmet          
Ottebol, f d stationsområdet              
Jössefors, Ängsgatan, p-plats

Från och med den 1 december och under resten av vintern kommer sand att fyllas på endast på upplaget vid Palmviken.

Arvika Teknik AB påminner, inför kommande vinter, om att snöröjning och halkbekämpning på gångbanor utanför fastigheter är fastighetsägarens ansvar. Om snömängden blir riklig kan Arvika Teknik AB komma att ta gångbanan i anspråk för snöupplag (plogvallar). I dessa fall är inte fastighetsägaren ansvarig.

snöröjning

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-10-27