Lyssna på sidan Lyssna
2017-05-02

Pengar till föreningslivet 2017

Föreningslivet i kommunen är viktigt och också någonting som kommunen satsar på. Vid sitt senaste sammanträde fördelade Kommunledningsutskottet olika typer av föreningsbidrag för 2017 till många organisationer inom föreningslivet i Arvika kommun.

Sex föreningar som arbetar lokalt med att stödja personer med sociala svårigheter eller missbruksproblem fick totalt 500 000 kronor i föreningsstöd för 2017 - Sällskapet Länkarna, Brottsofferjouren, kvinnojouren Eva, Verdandi, Kvinnojouren Sally och LP kontakten.

Nästan en miljon kronor avsattes samtidigt som verksamhetsbidrag 2017 för föreningar i kommunen. Verksamhetsbidraget kan sådana föreningar söka som har verksamhet för barn och unga i åldern 7-20 år och bidraget räknas ut utifrån ett fast belopp för varje aktiv medlem i den åldern. I Arvika kommun finns år 2017 43 föreningar, med totalt 3 071 aktiva medlemmar, som får del av verksamhetsbidraget. Att vara "aktiv" innebär i detta sammanhang att man varit med i föreningens verksamhet vid minst tio tillfällen under det gångna året.

Även kulturföreningarna fick sitt - drygt två miljoner kronor. Verksamhetsbidrag till bygdegårdar och andra typer av samlingslokaler som föreningarna ansvarar för, är en del av av detta. Föreningen Folkets Park får 1 miljon för 2017, medan 19 andra föreningar med utgifter för lokaler får 268 00 kronor totalt.

35 andra kulturföreningar inom film, konst, musik, dans och många andra kulturslag får samtidigt totalt 816 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2017. Föreningar som satsar på barn och ungdomar i sin verksamhet prioriteras.

regnbåge

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-05-02