Lyssna på sidan Lyssna
2018-01-12

Medborgarundersökning 2017

Nu har resultatet från SCB:s medborgarundersökning kommit. Undersökningen är en attitydundersökning som genomförs varje höst och som visar hur invånarna ser på sin kommun. Arvika kommun brukar delta vartannat år. Totalt skickades enkäten ut till 1 200 arvikabor i åldern 18-84 år. Svarsandelen för Arvika kommun var 39 %, vilket är en minskning jämfört med hösten 2015 då svarsandelen var 45 %. De samlade betygsindexen för alla tre frågeområdena visar ej säkerställda förändringar jämfört med undersökningen som genomfördes 2015.

Nöjda Arvikabor

Arvikaborna ger fortsatt bra betyg inom området Nöjd-Region-Index som visar invånarnas nöjdhet med Arvika som en plats att bo och leva på. Resultatet för området är 64. Resultatet ligger fortfarande över jämförbara kommuner, där genomsnittsbetyget är 59.

Kommersiellt utbud (68) och tillgång till fritidsmöjligheter (67) sticker ut i positiv bemärkelse, medan resultatet för arbetsmöjligheter (53) och kommunikationer (56) är lägre än betygsindex för samtliga kommuner. Dock har index för arbetsmöjligheter ökat från 46 till 53 sen 2015 års undersökning. Även betyget för trygghet och bostäder ligger lågt, men i nivå med övriga kommuners resultat.

Bra betyg för vatten och avlopp och räddningstjänst

Området Nöjd-Medborgar-Index visar invånarnas upplevelser av kommunens verksamheter. NMI för Arvika kommun blev 62 i årets undersökning, vilket inte är en säkerställd förändring jämfört med hösten 2015 då NMI var 64. Arvika kommun ligger betydligt över jämförbara kommuner (54).

Starka områden är vatten och avlopp (85) och räddningstjänst (81). Även renhållning och kultur får höga betyg – 76 resp 72. Däremot kan resultatet för stöd för utsatta personer och förskolan förbättras.

Påverkan och inflytande

Området Nöjd-Inflytande-Index visar invånarnas möjligheter till inflytande och påverkan. Index hamnar på 45 vilket är över jämförbara kommuner (40).

Resultatet för information och kontakt är bra, medan möjligheten att påverka fortsatt kan bli bättre.

Hur används resultatet?

Arvika kommun har låtit göra undersökningen i flera år och svaren använder vi i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre. Tack alla ni som var med och svarade på frågorna!

Mer information

Mer information om medborgarundersökningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns på SCB:s webbplats, bland annat kan du hämta en pdf-fil med Arvika kommuns resultat.

stadshus

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-12