Lyssna på sidan Lyssna
2017-10-20

Kommunfullmäktige 30 oktober

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 30 oktober kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.

Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.

Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Allmänhetens frågestund
  • Interpellationsdebatt om trygghetsboenden
  • Delårsrapport 2, 2017
Kommunfullmäktigemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-10-20