Lyssna på sidan Lyssna
2017-05-22

Kommunfullmäktige 29 maj

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 29 maj kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.

Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.

Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Kommunövergripande plan för våld i nära relationer
  • Försäljning av fastigheten Norra Klässbol 1:77, fd Lanthandeln i Klässbol
  • Medborgarförslag om att Arvika Kommun tillhandahåller en laglig graffittivägg
  • Medborgarförslag om dialoggrupp angående flera samhällsproblem vid Shellmacken
Kommunfullmäktigemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-05-22