Lyssna på sidan Lyssna
2017-09-04

Kommunfullmäktige 28 augusti

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 28 augusti kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.

Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.

Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Medborgarförslag om att lägga Jössefröjda på Sveriges nationaldag
  • Medborgarförslag om att utveckla parken och allmänna ytan i kvarteret Hjorten
  • Medborgarförslag om att upprusta fastigheterna runt Viks trädgård
Kommunfullmäktigemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-09-04