Lyssna på sidan Lyssna
2017-11-20

Kommunfullmäktige 27 november

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 27 november kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.

Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.

Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Strategisk plan 2018-2020 samt budget 2018
  • Medborgarförslag om att samordna snöröjning, sandning och annat förenat med olika vädertyper
  • Medborgarförslag om en gång- och cykelväg/bro vid dammbygget vid Blåsut
  • Motion om hur vi får med hela kommunen i fiberutbyggnad
  • Motion om att införa yrket ”Mentor” i Arvikas skolor
  • Motion om att förbättra tillgängligheten på laddplatser för elfordon i kommunen
Kommunfullmäktigemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-20