Lyssna på sidan Lyssna
2017-09-18

Kommunfullmäktige 25 september

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 25 september kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.

Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.

Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Allmänhetens frågestund
  • Verksamhetsberättelse 2016 - redovisning av partistöd
  • Motion om att utreda förutsättningar för att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för personalen inom Arvika kommuns äldreomsorg
  • Motion om samordning av brottsförebyggande arbete inom Arvika kommuns förvaltningar
Kommunfullmäktigemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-09-18