Lyssna på sidan Lyssna
2017-12-11

Kommunfullmäktige 18 december

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den18 december kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.

Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.

Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Motion om att Arvika kommun utreder möjligheterna att införa serviceassistenter inom hemsjukvården.
  • Motion om fler simlektioner som förebyggande åtgärd mot drunkningsolyckor.
  • Motion om utveckling av kommunpolisen.
  • Motion om hundrastgård.
Kommunfullmäktigemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-12-11