Lyssna på sidan Lyssna
2018-01-10

Detaljplan som vunnit laga kraft 2017

Följande detaljplan har vunnit laga kraft under andra halvåret 2017.

Kommunstyrelsen beslutade 11 september 2017 att anta upphävande av del av detaljplan för fastighet Sulvik 10:1. Beslutet vann laga kraft den 11 oktober 2017.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

detaljplan

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-10