Lyssna på sidan Lyssna
2017-07-06

Detaljplan som vunnit laga kraft 2017

Följande detaljplan har vunnit laga kraft under första halvåret 2017:

  • Kommunstyrelsen beslutade 16 januari 2017 att anta detaljplan för Lägret 3 och 4. Beslutet vann laga kraft den 9 februari 2017.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Flygbild över Arvika

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-07-06