Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan Myråsen - Myrängen

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Myråsen 1:1 och Myrängen 1. Planförslaget är inte förenligt med översiktsplanen.

Handlingar finns på webbplatsen och finns också utställda den 17 november- 15 december på Arvika bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt i stadshuset, Östra Esplanaden 5, plan 2 (entré från stadsparken).

Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 15 december 2017 till; Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-16