Lyssna på sidan Lyssna
2017-06-01

Bygglov för telekommunikationsmast

Bygglov dnr BYGG-2017-0015 har beviljats för nybyggnation av 36 meter hög telekommunikationsmast på fastigheten Gärdet 2. Bygglovet beviljades av Myndighetsnämnden 2017-05-09 (MN §70) och är en mindre avvikelse mot gällande detaljplan.

Handlingarna finns hos Bygglovavdelningen i stadshuset, Östra Esplanaden 5 i Arvika, tfn växel 0570-816 00.

Synpunkter lämnas skriftligen inom tre veckor från annonsdagen till Bygglovavdelningen, Arvika kommun, 19. Bygglov, 671 81 Arvika.

mast

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-01