Lyssna på sidan Lyssna
2017-06-12

Bidrag till underhåll 2017

Kommunens kulturföreningar kan varje år söka bidrag för upprustning och underhåll av samlingslokaler. Det togs beslut i ärendet vid Kommunledningsutskottets senaste möte och de som får ta del av pengarna i år är:

 • Ideella föreningen Hantverksmagasinets vänner - 80 000 till ommålning av Hantverksmagasinet.
 • Bygdegårdsföreningen Thorsborg - 40 000 kr till installation av pelletspanna.
 • Dalens Bygdegård - 21 500 kr till luftvärmepump.
 • Rackstad Ideella Kvarnförening - 15 000 kr till fasadmålning.
 • Älgå Hembygdsförening - 14 700 kr till förbättring av diskkök.
 • Semnebyns Bygdegårdsförening - 15 000 kr till renovering av entré, justering av stentrappa, lagning av skiffertak, skrapning och målning.
 • Västra Värmlands Fornminnesförening - 200 000 kr för byte av tak på Rökstugan.

I kommunens budget för 2017 fanns 182 000 kronor att fördela som underhållsbidrag, men önskemålen som kommit in från föreningarna handlade om nästan 1,2 miljoner kronor. För att kunna ge mer stöd till de behövande föreningarna i år beslöt utskottet att bistå med ytterligare medel inom Kommunledningsstabens ram.

Föreningar kan också söka om ett så kallat "särskilt bidrag", där tanken är att prioritera underhåll och investeringar i idrottsanläggningar som ägs av föreningar. Dessa föreningar fick dela på nästan 530 000 kronor efter beslut i Kommunledningsutskottet:

 • Arvika Gymnastikförening - bidrag till inköp av en airtrack samt trampett med 70 % av kostnaden, dock max 49 889 kr.
 • IK Arvika Fotboll - bidrag till ljusanläggning i fotbollshallen för att få en effektivare energianvändning, med 45 000 kr.
 • Bortans IK - bidrag till robotgräsklippare med 70 % av kostnaden, dock max 31 990 kr.
 • Arvika Jaktskytteklubb - bidrag till en akustik trådlös trap (som innebär att lerduvan kommer automatiskt när skytten ropar ut) med 70 % av kostnaden, dock max 17 063 kronor.
 • Jössefors IK - bidrag till inköp av en luftvärmepump med 70 % av kostnaden, dock max 14 000 kronor.
 • IF Brunskog United - bidrag till inköp av tre robotgräsklippare med 70 % av kostnaden, dock max 72 800 kronor.
 • Arvika Brukshundklubb - bidrag till målning av två byggnader, utbyte av el-element med 70 % av kostnaden, dock max 92 400 kronor.
 • Kronans FK - bidrag till inköp av målställningar med 70 % av kostnaden, dock max 37 360 kronor.
 • Fiskeviks IF - bidrag till två robotgräsklippare med 70 % av kostnaden, dock max 51 377 kronor.
 • Arvika Ridklubb - bidrag till inköp av en begagnad traktor med 70 % av kostnaden, dock max 87 500 kr.
 • Mangskogs SK - bidrag till inköp av robotklippare med 70 % av kostnaden, dock max 16 100 kronor.
 • Älgå SK - bidrag till inköp av fotbollsmål med 70 % av kostnaden, dock max 13 825 kronor.

Utöver de vanliga årliga bidragen beviljade Kommunledningsutskottet vid sitt möte också 100 000 kronor till Föreningen Glafsfjordens Musikfestival för den kommande musikfestivalen den 17-20 januari 2018.

penslar och målarburkar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-12