Lyssna på sidan Lyssna
2017-08-08

Bidrag till landsbygdsutveckling

Vid Kommunledningsutskottets senaste sammanträde delades första gången ”Bidrag till landsbygdsutveckling” ut sedan det instiftades i våras. De första föreningarna att ta del av stödet är:

 • Glava Bygdekontor
  Att anordna en mötesplats för barn och ungdomar i Glava och försköna utemiljön kring Glava Ordenshus stämmer väl överens med reglerna för landsbygdsutveckling. Kommunledningsutskottet beslutar att ge 30 000 kronor i bidrag till Glava Bygdekontor för iordningställande av aktivitetsyta för barn och ungdomar.

 • Gunnarskogs Hembygdsförening
  Att höja attraktiviteten kring Gunnarskogs Hembygdsgård och på Lafallshöjden förstärker besöksmålen och förskönar utemiljöerna vilket stämmer väl överens men reglerna för landsbygdsutveckling. Kommunledningsutskottet beslutar att ge ett bidrag på 28 000 kronor till Gunnarskogs Hembygdsförening för förskönande av utemiljön på Gunnarskogs Hembygdsgård och Lafallshöjden.

 • Jössefors IK
  Jössefors IK jobbar med en större projektidé, Jössefors Aktivitetscenter. Detta är ett stort projekt med många olika komponenter som de allra flesta bidrar till att försköna utemiljöer och skapa mötesplatser, vilket stämmer väl överens med reglerna för landsbygdsutveckling. Kommunledningsutskottet beslutar att ge 70 000 kronor i bidrag att användas till grillplatser och infotavlor. Att markupplåtelse finns är en förutsättning för bidrag.

 • Ullens Bygdegårdsförening
  Kommunledningsstaben bedömer att inkoppling mot fiber i bygdegården kan öka möjligheterna för uthyrning och möjligöra fler aktiviteter i bygdegården, vilket gör den till en mer användbar mötesplats. Kommunledningsutskottet beslutar att ge Ullens Bygdegårdsförening 12 250 kronor i bidrag till inkoppling mot fibernät. Under förutsättning att Ullens Bygdegårdsförening själva finansierar den årliga driften.

 • Föreningen Billingsudde Vänner
  Kommunledningsutskottet beslutar att ge Föreningen Billingsudde ett bidrag på 70 000 kr till att anlägga en altan utmed byggnadens västra och södra fasader. En altan både förskönar utemiljön på Billingsudde och skapar en trevlig mötesplats.Kommunledningsstaben bedömer att ansökan stämmer väl överens med kommunens regler för bidrag till landsbygdsutveckling. 

Om bidraget

Arvika kommun finansierar som mest upp till 70 procent och resterande procent ska finansieras av den sökande via eget arbete, samverkan med företag eller annan sponsring. Maxgränsen per projekt är 70 000 kronor i kontanta medel.

För att söka bidraget till nästa utdelning ska ansökan med budget vara inlämnad senast 31 mars 2018. Om inte medlen förbrukas kan ansökan komma in löpande under året. Läs mer på webbplatsen.

skogsvy

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-08-08