Lyssna på sidan Lyssna
2017-06-12

Barnomsorgen gör avgiftskontroller 

Har du betalat rätt barnomsorgsavgift? Nu inför barnomsorgen i Arvika kommun retroaktiva avgiftskontroller för att avgifterna ska bli rättvisa för alla.

Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Arvika kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Därför börjar vi nu med avgiftskontroller i efterhand för att se till att de avgifter som du betalat för din barnomsorg varit korrekta. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika.

Så här går kontrollen till

Vid avgiftskontrollen hämtas uppgifter från Skatteverket om årsinkomsterna för 2017. Sedan delar vi din årsinkomst med 12, och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Visar det sig att de uppgifter om inkomst du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten så kommer barnomsorgsavgiften i efterhand att justeras för kontrollåret.

Eftersläpning på två år

Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Under 2019 kommer Arvika kommun att kontrollera de barnomsorgsavgifter som betalades 2017. Under 2020 kontrollerar vi 2018 och så vidare. Att kontrollen genomförs med så lång eftersläpning beror på att vi inte har tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du har deklarerat. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Din e-postadress behövs för att få automatisk påminnelse

Som vårdnadshavare har du ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Det är lätt hänt att glömma bort att meddela förändringar och därför inför vi nu en automatiserad påminnelsefunktion. Som vårdnadshavare får du en påminnelse via e-post med jämna mellanrum om att det är dags att uppdatera inkomstuppgiften.

För att kunna skicka påminnelsen till dig behöver vi din aktuella e-postadress. Därför ber vi dig att gå in i barnomsorgens e-tjänst, rubrik "Kontaktuppgifter", för att kontrollera eller lägga till din e-postadress.

Mer information om barnomsorgsavgifter finns på webbplatsen.

barnansikten

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-12