Lyssna på sidan Lyssna
2018-01-18

Avgifter inom vård och omsorg 2018

Från och med 1 januari 2018 är följande avgifter ändrade:
Maxtaxa (hemtjänst/omvårdnadstaxa) 2 044 -/mån
Trygghetslarm 300:-/mån
Mat på gruppboende 3 600:-/mån
Förbrukningsartiklar på gruppboende 175:-/mån

Resor till dagverksamhet t o r 110:-
(Träffpunkt Strand och Träffpunkt Vågen)

LSS
Resor daglig verksamhet:
1-5 resor/månad 250:-
6-10 resor/månad 500:-
11 resor/månad 750 -

Mer information om avgifter finns på webbplatsen. Du kan också kontakta Biståndsenheten.

vårdpersonal och brukare

Sidansvarig:

Maria Björn

Sidan uppdaterad: 2018-01-18