Lyssna på sidan Lyssna
2017-08-16

Årets Medborgarundersökning!

Dina synpunkter är värdefulla för oss i vårt arbete med att göra vår kommun ännu bättre. Vi hoppas att du vill ta dig tid att besvara enkätfrågorna i årets Medborgarundersökning!

Under första veckan i september kommer "Medborgarundersökningen 2017" att skickas ut till runt tusen utvalda kommuninvånare i åldrarna 18-84 år. Det är Statistiska Centralbyrån som, på kommunens uppdrag, skickar ut enkäten. I år är det 131 kommuner som deltar i Medborgarundersökningen och totalt kommer 153 800 personer få enkäten hemskickad till sig.

Frågorna i enkäten handlar om vad du tycker om kommunen som en plats att bo och leva på, hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator och vägar och kommunikationer, hur ser du på dina möjligheter till inflytande i kommunen?

Urvalspersonerna kan välja att besvara undersökningen antingen via pappersenkäten eller via webb. Inloggningsuppgifter till webbenkäten kommer i ett förbrev som skickas ut den 16-22 augusti. Webbenkäten går att besvara på flera olika språk. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i december.

Vill du veta mer om undersökningen finns information på SCB:s webbplats: https://www.scb.se/medborgarundersokningen-info/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och https://www.scb.se/medborgarundersokningen/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

landskap

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-08-16