Lyssna på sidan Lyssna

Taxa för torghandeln

(1 bilaga)

Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 30 januari 1995, § 2.

På torget i Arvika finns för torghandel fasta och tillfälliga saluplatser.

Platserna är dels hela, upptagande högst 3 löpmeter (normaldjup 2,5 meter) och dels halva, upptagande 1,5 löpmeter eller därunder. Från den fasta försäljningen undantages skärtorsdagen.

För fasta och tillfälliga saluplatser ska avgifter erläggas enligt bilaga.

Saluplats kan tillfälligt få disponeras gratis av inom kommunen verksamma ideella föreningar samt skolklasser.

Saluplats får inte överlåtas av innehavaren till annan.

Alla avgifter ska erläggas i förskott och betalas till torgtillsyningsmannen, som har att redovisa avgifterna till Kommunstyrelsen i enlighet med dess anvisningar.

Avgift för fast saluplats erlägges före januari månads utgång.
______
 
Bilaga

För fasta och tillfälliga saluplatser ska avgifter erläggas enligt följande:

 Avgift kr
Fast saluplats, helår1 500
Fast saluplats, halvår1 000
Tillfällig saluplats, dag100
Saluplats, skärtorsdag300
Halva saluplatserhalv avgift

För brukande av eluttag utgår följande avgifter som inkluderar strömkostnad:

1-fas3-fas
30 kr/dag50 kr/dag
300 kr/halvår500 kr/halvår
500 kr/år800 kr/år

Anslutning av elström mellan försäljare får ej förekomma utan att avgift erlagts för samtliga anslutna.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-27
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Peter Adolfsson
  • Gatu- och trafikansvarig
  • Tfn 0570-817 63
Mer information