Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter för tillstånd enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara

Antagen av Kommunfullmäktige den 28 maj 2012, § 113.

Avgift får, enligt 27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, tas ut för tillstånd. 

Den så kallade N-faktorn som används vid beräkning av avgiften är satt (som vid bygglovsgivning) till 0,8.

Avgift = HF x mPBB x N

HF-faktorn regleras enligt tabell nedan. mPBB står för milliprisbasbelopp (år 2012 = 42). N-faktorn är 0,8.

Avgiften motsvarar kommunens totala insats i respektive ärende och innefattar även platsbesök.

Anläggning som förvarar kemisk produkt

Beskrivning

HF

Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner1 st150
Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner2-4 st240
Restaurang med gasol 150
SkolaEj laboratorie/industri150
Bensinstationer  
Bensinstation automat 240
Bensinstation med butik 300
Nytt tillstånd enligt 20 § förordning om brandfarliga och explosiva varorInnehavsskifte brandfarlig vara 20
Nytt tillstånd enligt 20 § förordning om brandfarliga och explosiva varorVid innehavsskifte; explosiv vara inklusive godkännande av föreståndare40
Förvaring; Explosiva varor samt godkännande av föreståndare 150
Mindre komplettering till gällande tillstånd 20
Mindre lackeringsanläggning 150
Avslag utan utredning 20
Avslag med utredning 150
Administrativa åtgärder 20

Sidansvarig:

Mattias Thorängen

Sidan uppdaterad: 2017-06-26
Kontakta oss
  • 156. Räddningstjänst
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Kopparv 1

  • Mattias Larsson
  • Räddningschef
  • Tfn 0570-826 28