Lyssna på sidan Lyssna

Bredbandsstrategi

Fastställt av Kommunfullmäktige den 25 mars 2013, § 54.

Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Arvika kommun. Utgångspunkt är IT-infrastrukturprogrammet från 2003 som antogs i samband med den bredbandsutbyggnad som då skedde i Region Värmlands regi. Detta dokument med underliggande delstrategier ersätter IT-infrastrukturprogrammet.

Syftet med detta dokument är att på en övergripande nivå lägga fast en långsiktig strategi som beskriver arbetssätt och processer över tiden. Den mer detaljerade inriktningen hanteras i underliggande delstrategier. Det är viktigt att inte bara beakta bredbandsbehovet ur ett slutkundsperspektiv. Näringsliv och samhällstjänster är sannolikt en större kravställare i framtiden.

Målsättningen är att:

  • Fastställa en långsiktig strategi för Arvikas kommun avseende bredband till slutanvändare, användandet av e-tjänster och IT-infrastruktur för kommunen
  • Tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, lokala stadsnät, regionalt nät och privata aktörer samt av förväntade effekter
  • Motivera varför ett aktivt förhållningssätt på bredbandsområdet är viktigt för Arvika kommun

Arvika kommuns BredbandsstrategiPDF

Sidansvarig:

Mattias Thorängen

Sidan uppdaterad: 2018-01-24
Kontakta oss
  • 8. IT-funktionen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • IT-chef
  • Tfn 0570-816 00
Mer information