Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 13 februari  2017  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

 Föredragningslista 

1
KPMG AB - Revisorernas grundläggande granskning 2017
MN 2017/127-007

2
Uppföljning tillsynsplaner år 2017
MN 2018/25-100

3
Uppföljning internkontroll år 2017
MN 2018/26-100

4
Plan för internkontroll år 2018
MN 2018/27-100

5
Lycke 2:38 - användning av gjuteriavfall för anläggningsändamål
MN 2018/30

6
Hungarsvik 1:17 Strandskyddsdispens
MN 2018/31

7
Hungarsvik 1:143 Strandskyddsdispens
MN 2018/32

8
Ny kyrkebol 1:21 förhandsbesked enbostadshus
MN 2018/33

9
Brunskogs-Berga 1:7 förhandsbesked enbostadshus
MN 2018/34

10
Grävlingen 1 bygglov enbostadshus
MN 2018/35

11
Daggkåpan 3 bygglov enbostadshus
MN 2018/36

12
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2018
MN 2018/14

13
Anmälningsärenden Miljöstaben 2018
MN 2018/15

14
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2018/16

15
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2018/17-100

16
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2018/18-100

17
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2018/19


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-02-06
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27