Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 14 november  2017  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

 Föredragningslista 

1
Sammanträdestider Myndighetsnämnden år 2018
MN 2017/141

2
Revidering utav Myndighetsnämndens reglementen
MN 2017/142

3
Björkenäs 2:1 - klagomål på dagvattenhantering inom detaljområde Björkenäs MN 2017/99-420

4
Öjerud 1:40, ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning (förbränningstoalett och biobädd för bad- disk- och tvättvatten).
MN 2017/149

5
Södra Fjöle 1:42, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bristfällig avloppsanordning
MN 2017/139

6
Backsjöbotten 1:90 Förhandsbesked två enbostadshus
MN 2017/148

7
Gylterud 1:10 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2017/152

8
Sulvik 10:1 Bygglov för tillbyggnad
MN 2017/146

9 Östra Takene 1:101 Strandskyddsdispens
MN 2017/150

10
Gunnarskogs-Byn 1:30 Strandskyddsdispens
MN 2017/151

11
Kinna 1:25 Byggsanktionsavgifter
MN 2017/147

12
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben
MN 2017/3

13
Anmälningsärenden Miljöstaben 2017
MN 2017/4

14
Anmälningsärenden Bygglovenheten
MN 2017/5-100

15
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2017/6-100

16
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2017/7

17
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2017/9-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-07
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27