Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Datum: Torsdagen den 14 december 2017 kl. 13.15.

1 Verksamhetsuppföljning till och med oktober
KS 2017/4-042

2 Lägesrapport externa placeringar daglig verksamhet
KS 2017/1363-100

3 Riktlinjer för biståndshandläggning
KS 2017/1343-100

4 Rapport IBIC, Individens behov i centrum
KS 2017/1364-100

5 Internkontroll 2018, vård och omsorg
KS 2017/1368-100

6 Anmälningsärenden 
KS 2017/15-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-12-11
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anneli Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79