Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Onsdagen den 2 maj 2018 kl. 09.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Ägardirektiv för gemensamt bolag med Eda kommun inom gator och vägar, VA och renhållning
KS 2017/104-310

2
Boverket - Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2017
KS 2017/823-047

3
Detaljplan för del av Myråsen 1:1 och Myrängen 1
KS 2014/1225-214


Firmatecknare för av kommunen förvaltade stiftelser
KS 2018/565-040


Verksamhetsbidrag för föreningar och samlingslokaler 2018
KS 2018/457-805


Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen, Kaffekvarnen Klässbol
KS 2018/326-702

Sidansvarig:

Mattias Thorängen

Sidan uppdaterad: 2018-04-24
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 20