Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 15 januari 2018, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista


Information till Kommunstyrelsen från verksamheterna och bolagen 
KS 2018/1-042


Utbetalning av kommunalt partistöd för 2018 
KS 2018/59-104


Handlingsplan våldsbejakande extremism 
KS 2017/1387-100


Inriktning om gemensam överförmyndarnämnd med Eda kommun 
KS 2017/1185-100


Ungdomsråd i Arvika 
KS 2017/1378-100


Tillsynsavgifter för e-cigaretter och elektroniska påfyllnadsbehållare 
KS 2017/1423-100

7
Rutin kring hot och våldsituationer - förtroendevalda 
KS 2017/1385-100


Motion om att anordna utrymmen på skolorna där eleverna kan förvara och värma mat 
KS 2017/786-009


Motion om våldsbejakande extremism 
KS 2017/1254-009

10
Medborgarförslag om julbelysning i centrum 
KS 2017/1234-008

11
Medborgarförslag om att återställa bron över Viksälven 
KS 2017/1197-008

12 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Mötterud till Vik 
KS 2017/1235-008

13 
Internkontrollplan 2018 och Risk- och väsentlighetsanalys 
KS 2017/1426-040

14 
Medborgarlöfte 2018, polissamverkan 
KS 2017/1386-106

15 
Karlstads kommun, dnr SBN-2007-63 - Fördjupning av översiktsplan för Välsviken med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, MKB 
KS 2016/745-210

16 Ansökan och förslag till nytt namn för kommunal verksamhet, Förskolan Båten KS 2017/1418-246

17 
Försäljning av fastigheten Uthoppet 1 på Fallebergets verksamhetsområde 
KS 2017/1521-253

18 
Anmälningsärenden 
KS 2018/12-100

19 
Anmälan av delegeringsbeslut 
KS 2017/1361-101

Sidansvarig:

Mattias Thorängen

Sidan uppdaterad: 2018-01-04
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 20