Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen

måndagen den 26 februari 2018 kl. 16.00.

Observera tiden! Den allmänpolitiska debatten börjar kl. 16.00. Lokaler för gruppmöten är bokade från kl. 15.00. Ordinarie Kommunfullmäktige börjar kl. 19.00 och inleds allmänhetens frågestund följt av information om projektet Valet är ditt av Annika LindqvistAllmänpolitisk debatt inför budgetarbetet
KS 2018/227-041

2
Allmänhetens frågestund
KS 2018/23-101

3
Interpellation angående systematiskt arbetsmiljöarbete, Börje Wahlund (M)
KS 2018/25-101


Enkla frågor 
KS 2018/24-101


Miljööverenskommelser 2018-2020
KS 2017/1441-400

6
Region Värmland, dnr RV2016-22 - Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland
KS 2017/571-530

7
Motion om remissförfarande inom Vård och omsorg
KS 2017/1284-009


Motion om sänkning av åldersgränsen på simhallens gym
KS 2017/1515-009


Medborgarförslag om att låta barn och unga som blivit uppskrivna i ålder under asylprocessen få bo kvar på sitt boende under handläggningstiden
KS 2017/724-008

10
Medborgarförslag om Arvika kommuns migrationspolitik
KS 2017/462-008

11
Medborgarförslag om ett utegym vid Prästängens motionsspår
KS 2017/1215-008

12
Motion om att lyfta frågan om skolorganisationen i Sulviksområdet till förnyad prövning, remiss
KS 2018/222-009

13 
Medborgarförslag om boulebana, remiss
KS 2018/218-008

14
Medborgarförslag om busslinje till Graninge verksamhetsområde, remiss
KS 2018/198-008

15
Val av ny ledamot till Valberedningen efter Gert Raiml (V)
KS 2017/1470-101

16
 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Valnämnden, Linda Hjalmarsson Fjeldstad (S)
KS 2018/210-101


Handlingar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-02-16
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94