Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen
måndagen den 27 november, kl 19.00

 

Föredragningslista

1
Allmänhetens frågestund
KS 2017/23-101

2
Enkla frågor
KS 2017/24-101

3
Interpellation om hur långt Arvika kommun kommit i frågan om att ha ett HVB-hem för ensamkommande ungdomar över 18 år i Edane, Alina Koltsova (MP)
KS 2017/25-101

4
Lokalbehov förskolan
KS 2017/1119-713

5
Strategisk plan 2018- 2020 samt budget 2018
Föredragande Birgitta Jansson
KS 2017/934-100

6
Borgensramar för bolagen i Arvika stadshus bolagskoncern
KS 2017/891-040

7
Medborgarförslag om att samordna snöröjning, sandning och annat förenat med olika vädertyper
KS 2017/259-008

8
Medborgarförslag om en gång- och cykelväg/bro vid dammbygget vid Blåsut
KS 2017/271-008

9
Motion om hur vi får med hela kommunen i fiberutbyggnad
KS 2017/562-009

10
Motion om att införa yrket ”Mentor” i Arvikas skolor
KS 2017/984-009

11
Motion om att förbättra tillgängligheten på laddplatser för elfordon i kommunen
KS 2017/1069-009

12
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Hjälpmedelsnämnden
KS 2017/1328-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-23
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94