Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Teknik AB

Datum: tisdagen den 12 december kl 08.00
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AT 2017/1-100

4
VD-rapport 2017
AT 2017/2-100

5
Sammanträdestider Arvika Teknik AB år 2018
AT 2017/121-100

6
Internkontrollplan 2018
AT 2017/129-100

7
Avskrivning kundfordringar
AT 2017/130

8
Övriga frågor

9
Nästa styrelsemöte

Sidansvarig:

Johan Åkerman

Sidan uppdaterad: 2017-12-07
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27