Lyssna på sidan Lyssna

Patientnämnden

Kommunens Patientnämnd har till uppgift att skapa och upprätthålla god kontakt mellan brukare och personal inom den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för. För den sjukvård som landstinget bedriver finns det en Patientnämnd inom landstinget.

Om du undrar över något eller är missnöjd med den vård, det bemötande eller omhändertagande du fått, så prata i första hand med den personal som har det direkta ansvaret för din vård eller med chefen för verksamheten. Om du tycker det är svårt att framföra dina synpunkter till personalen eller kanske vill diskutera dina rättigheter och möjligheter med någon utomstående kan du vända dig till Patientnämnden.

Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig till rätta. De vill gärna höra dina synpunkter på vad du tycker är bra eller mindre bra. Ofta kan rena missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet och minska risken för att det händer igen.

Patientnämnden är fristående från vården och består av politiskt valda ledamöter och ersättare. Den dagliga verksamheten sköts av tjänstemän i respektive verksamhet och du når dem via kommunens växel. Kontaktuppgifter till ledamöterna hittar du i förtroendemannaregistret.

Mer information om Patientnämndens ansvar och uppgifter finns i reglementet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-10-20
Kontakta oss