Lyssna på sidan Lyssna

Arvika Kraft AB

Kraftstation Sälboda

Det kommunägda bolaget Arvika Kraft AB äger 16 kraftstationer, som alla är i drift och producerar el. Årligen produceras cirka 70 GWh lokal förnybar energi i bolagets kraftstationer. Bolaget arbetar också med elhandel.

Kraftstationerna är främst koncentrerade till två älvar, Kölaälven och Jösseälven, men det finns också kraftstationer i Vrångsälven, Glasälven och Brunsbergsälven. Kraftstationerna ligger i Arvika och Eda kommuner.

Arvika Kraft äger också en Sveriges största solcellsparker - Mega-Sol, som ligger i området Mosseberg strax utanför Arvika. Anläggningen består av sammanlagt 4 080 solcellsmoduler och solcellsparkens yta täcker drygt 6 000 kvadratmeter. Produktionen uppgår till upp emot 1 000 000 kWh per år, vilket motsvarar förbrukningen hos ungefär 450 lägenheter.

Administrativ personal och driftpersonal ingår som en del i Arvika Teknik AB. Administrationen finns i stadshuset och driftpersonalen är placerade i Arvika Fjärrvärmes lokaler på Lyckeverket.

Arvika Teknik AB har sedan tidigare historia inom vattenkraften. Bolaget som då hette Arvika Elektriska AB började att producera el från Sälboda kraftstation redan år 1899. Arvika Kraft AB är återigen ägare av Sälboda kraftstation sedan 2013.


Så fungerar vattenkraft

Alla som har sett ett stort vattenfall förstår att vatten kan rymma otroliga mängder energi. För att tillvarata en naturkraft i den storleksordningen krävs avancerad teknisk kompetens och enorma konstruktioner. I moderna vattenkraftverk kan du hitta dammar som är över hundra meter höga, stora konstgjorda sjöar och turbiner som kan väga hundratals ton.

Energi lagras i stora vattenmagasin

Med hjälp av dammar skapas vattenmagasin som möjliggör större fallhöjd och som kan användas för att reglera energiuttaget. Vattnet lagras och används när efterfrågan på el är som störst. Vattnet förs via tunnlar från magasinet till en lägre nivå, och passerar en turbin på vägen. Vilken typ av turbin som används beror på kraftverkets storlek, fallhöjden och andra omständigheter. De vanligaste typerna är Francis- och Kaplanturbiner, som främst används vid vattenkraftverk med medelhöga fallhöjder. På vattenkraftverk med större fallhöjder (till exempel i Alperna och Norge) används vanligtvis Peltonturbiner. Den mekaniska energi som genereras av den roterande turbinaxeln konverteras sedan i en generator till elektrisk energi, en transformator höjer spänningen och elen förs över till elnätet.

Sidansvarig:

Thomas Malmstedt

Sidan uppdaterad: 2017-11-27
Kontakta oss
  • Arvika Kraft AB
  • 12. Administration
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Tfn 0570-816 00 växel
  • Fax 0570-816 48

  • E-post
  • arvika.teknik@arvika.se

  • Organisationsnummer
  • 556829-3269