Lyssna på sidan Lyssna

Personuppgifter

Personuppgiftslagen (PuL) är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas. Till personuppgifter räknas all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, både texter och bilder. Uppgifter om dig kan exempelvis vara ditt personnummer, namn eller adress.  

Krav på information

Lagen kräver att kommunen ska informera dig om till vad och hur kommunen tänker använda de uppgifter som du lämnar. Du kan godkänna (ge samtycke) hur dina personuppgifter ska få användas. Du kan också ta tillbaka ett samtycke. Det finns också vissa områden där kommunen inte behöver begära ditt godkännande utan kan använda vissa uppgifter.

Ansvar för behandling av personuppgifter

Varje nämnd eller styrelse har ansvar för hur personuppgifter behandlas inom deras ansvarsområde. Varje nämnd har utsett ett personuppgiftsombud som ska se till att uppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig. Vänd dig till respektive styrelse/nämnd genom att skicka en undertecknad begäran.

Personuppgifter på webbplatsen

Personuppgifter som du lämnar i samband med beställningar av informationsmaterial och liknande via webbplatsen sparas bara så länge som krävs för att kunna expediera beställningen. Meddelanden som skickas till Arvika kommun, till exempel via webbplatsens formulär eller via sociala medier, räknas dock som allmänna handlingar och kan komma att diarieföras.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen.

Sidansvarig:

Erika Norqvist

Sidan uppdaterad: 2017-10-20
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22