Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla, officiell

När utskottens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens officiella anslagstavla. Anslagstavlan finns i foajén i Arvika stadshus.

Anslaget sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp på kommunens anslagstavla.

1 januari 2018 webbanslagstavla

Den 1 januari 2018 (när den nya kommunallagen träder i kraft) läggs den officiella anslagstavlan ner och en webbanslagstavla införs i dess ställe. Fram tills dess testar vi den nya webbanslagstavlan parallellt med den vanliga fysiska anslagstavlan.

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.

 • 2017-11-16

  Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde 27 november 2017


  Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 27 november kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.
  Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:
  • Allmänhetens frågestund
  • Strategisk plan 2018-2020 samt budget 2018
  • Medborgarförslag om att samordna snöröjning, sandning och annat förenat med olika vädertyper
  • Medborgarförslag om en gång- och cykelväg/bro vid dammbygget vid Blåsut
  • Motion om hur vi får med hela kommunen i fiberutbyggnad
  • Motion om att införa yrket ”Mentor” i Arvikas skolor
  • Motion om att förbättra tillgängligheten på laddplatser för elfordon i kommunen
  Kallelsen till Kommunfullmäktiges sammanträde finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22