Lyssna på sidan Lyssna

Kungörelse, granskning detaljplan för del av Myråsen 1:1 och Myrängen 1

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Myråsen 1:1 och Myrängen 1. Planförslaget är inte förenligt med översiktsplanen.

Handlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning.

Handlingarna finns också utställda den 9 mars-6 april på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt i stadshuset, Östra Esplanaden 5, plan 2 (entré från stadsparken).

Synpunkter på granskningsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 6 april 2018 till; Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-03-09
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22