Lyssna på sidan Lyssna

Kungörelse fordonsflyttning HJA 439

Fordon med registreringsnummer HJA 439 som under en längre tid varit uppställd på Säterigatan i Arvika i strid mot gällande parkeringsbestämmelser har flyttats och omhändertagits av Arvika kommun med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.

Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-817 63.

Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 500 kronor.

Har fordonet inte avhämtats senast den 28 februari 2018 av registrerad ägare 2018-01-23 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.

Sidansvarig:

Peter Adolfsson

Sidan uppdaterad: 2018-02-06
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22