Lyssna på sidan Lyssna

Justerat protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde 21 februari 2018

Överförmyndarnämndens protokoll från sammanträdet den 21 februari är justerat och anslås under perioden 5-27 mars 2018.

Protokollet finns inte att läsa på webbplatsen utan förvaras på kommunledningsstabens kansli.

Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-03-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22