Lyssna på sidan Lyssna

Sök på arvika.se

7 träffarcampingstuga bland PDF-dokument inom Alla Arvika kommuns webbsidor som ändrats efter 2017-01-23

1. [PDF] Taxor och avgifter 2018 - 535 kB
Kommunstyrelsen förslag till KF ... Campingstuga, dusch och toa, högsäsong 10/6-31/8 758,93 - 1116,07 803,61 - 1160,7 6%-4% Campingstuga, dusch och toa, lågsäsong 535,71 - 714,29 535,71 - 714,29 0% Campingstuga 13 m2,högsäsong 10/6-31/8 491,07 491,07 ...
· 2018-01-12 · Cachad
2. [PDF] Strategisk plan 2018-2020 - 1 MB
0 - Strategisk plan 2018-2020 Budget 2018 1 Innehållsförteckning Planering och ... campingstugor 500 500 500 Exploateringsverksamhet Hamnområdet, aktivitetsområde, park och grönytor - samt gång- och cykelväg 1 900 2 000 0 Hamnområdet, planfri ...
· 2017-12-07 · Cachad
3. [PDF] Verksamhetsplan Kommunledningsstab 2018-2020 - 1 MB
Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Kommunledningsstab 1 Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -- 2 Omvärldsanalys -- 3 ... campingstuga 500 500 500 Delsumma: 500 500 500 17 Exploateringsverksamhet Hamnområdet, aktivitetsområde, park och ...
· 2017-11-28 · Cachad
4. [PDF] Delårsrapport 2, 2017 - 8 MB
Delårsrapport 2 2017 Arvika kommun 1 Innehållsförteckning Delårsrapporten... 2 - Kommunalrådet ... campingstuga 500 0 0 500 Reinvesteringar KLS 12 345 756 11 645 700 Exploatering Jonsbol, utredning 4 338 3 3 4 335 Hamnområdet, utredning 349 1 349 ...
· 2017-10-20 · Cachad
5. [PDF] Protokoll: Kommunfullmäktige 2008-11-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2008-11-24 Plats och tid Arvika Näringslivscentrum ... Campingstuga, dusch o toa, högsäsong 1/6-31/8 675-925/dygn 700/950 +25 Campingstuga, dusch o toa, lågsäsong, övrig tid 575-775/dygn ...
· 2017-10-05 · Cachad
6. [PDF] Delårsrapport 1, 2017 - 6 MB
Delårsrapport 1 - 2017 Arvika kommun 1 Innehållsförteckning Delårsrapport... 2 - Kommunalrådet ... campingstuga Ingestrand bedöms - påbörjas 2018. - Viktiga händelser under perioden Nya biblioteksbussen har tagits i drift. Planeringen inför ...
· 2017-06-13 · Cachad
7. [PDF] Årsredovisning Arvika kommun 2016 - 3 MB
Arvika kommun Årsredovisning 2016 Innehåll Kommunalrådet har ordet Omvärldsanalys Måluppfyllelse, sammanfattande analys ... campingstuga 500 0 500 Bruttoinvestering 29 920 20 588 9 332 Kommunledningsstaben Exploateringsbudget, tkr Årsbudget Utfall ...
· 2017-05-03 · Cachad

Sortera träffar efter:

Språk:

Filformat:

Ändrat:

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-08-14