Lyssna på sidan Lyssna

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor. Vattnet leds via dagvattennätet ut till närmaste vattendrag, det kan vara dolda ledningar i mark eller öppna diken.
 
Dagvatten kan innehålla en mängd olika föroreningar som kommer från till exempel trafiken. Eftersom dagvattnet normalt inte renas är det viktigt att tänka på att inte släppa ut kemikalier till dagvattnet. Därför ska du exempelvis inte tvätta bilen på gatan, utan istället tvätta den i en fordonstvätt som renar tvättvattnet.


Rätt vatten till rätt ledning

Regnvatten som är kopplat till spillvattennätet istället för till dagvattenledningen kan leda till tråkiga konsekvenser, både för miljön och för din fastighet.

Regnvatten i fel ledning kan leda till källaröversvämningar. Det är viktigt att du som fastighetsägare ser till att regnvattnet är rätt kopplat. Regnvattnet från stuprören ska rinna ut i dagvattenbrunnen och inte i den spillvattenbrunn som finns på gatan utanför fastigheten.

Det kan också uppstå så kallad bräddning, det vill säga ett utsläpp av orenat avloppsvatten som beror på att ledningsnätet är överbelastat och vattenmängden är större än vad nätet klarar av. Kyrkviken är ett sådant vattensystem som ofta råkat ut för bräddning och därmed innehåller så höga bakteriehalter att Miljöstaben avråder från att bada där.

I den tak- och brunnsinventering som genomförts i Arvika kommun kontrollerades kopplingarna i en stor mängd fastigheter. När regnvattnet från fastigheteter i Arvika tätort kopplas bort från spillvattennätet minskar risken för bräddning och därmed kommer också vattenkvaliteten i Kyrkviken att bli bättre.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-08
Kontakta oss
 • Arvika Teknik AB
 • 12. Administration
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Hanna Gärdeklint
 • Utredningsingenjör
 • Tfn 0570-817 93

 • Felanmälan
 • Tfn 0570-76 40 40

 • 15. Miljöstaben
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Catarina Bernau
 • Miljöchef
 • Tfn 0570-817 47