Lyssna på sidan Lyssna

Avlopp

Allt som spolas ner i avloppet kommer till våra avloppsreningsverk eller till din privata reningsanläggning. I avloppsvattnet finns en mängd olika ämnen. Det kan till exempel vara kväve, fosfor och bakterier. Dessa kan skada både människors hälsa och miljön. Orenat vatten orsakar bland annat övergödning i sjöar och vattendrag.

Tänk också på vad du spolar ner i avloppet - djur- och växtlivet i våra vattendrag mår inte bra av läkemedel, snus, aska, lacknafta, färgrester nagellack och liknande. Många av de produkter som vi använder i vår vardag innehåller ämnen som inte bryts ner i reningsverket utan går direkt ut i våra vattendrag. Andra föremål, som till exempel hårstrån, kondomer, bindor och rakblad, fastnar i pumpar och galler på reningsverket eller ställer till problem i din privata anläggning.

Alla fastigheter måste vara anslutna till en avloppsanläggning. Om du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet måste du ha ett enskilt avlopp.

Fettavskiljare, oljeavskiljare och industriavlopp

Vissa typer av verksamheter är skyldiga att installera fettavskiljare eller oljeavskiljare. Det finns också riktlinjer för hur avloppsvatten och annat avfall från industrier och verksamheter ska hanteras.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-03
Kontakta oss
 • Arvika Teknik AB
 • 12. Administration
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • www.arvikateknik.selänk till annan webbplats

 • Felanmälan
 • Tfn 0570-76 40 40

 • 15. Miljöstaben
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Expedition
 • Tfn 0570-817 46