Lyssna på sidan Lyssna

Abonnemang, priser och avtal

Abonnemanget

Det är fastighetsägaren som står för VA-abonnemanget för en fastighet. Om en hyresgäst finns på fastigheten får fastighetsägaren själv debitera denna.

Om du inte har kommunalt vatten och avlopp, kan du i vissa fall begära anslutning genom att göra en servisanmälan. Arvika Teknik AB kan ge mer information om kostnader och förutsättningar.

Mer information om abonnemang finns i ABVA Allmänna bestämmelser för VA-abonnemang. ABVA som pdf-fil kan du hämta via länken på sidan (se rutan "Mer information"). ABVA som broschyr kan du få via Arvika Teknik AB, tfn 817 11 eller 817 12.

Vattenavläsning

Självavläsningskort skickas ut en gång per år. Du kan registrera din mätarställning genom webbplatsen www.avlasning.se, via telefon 0774-44 04 00, fax 0371-52 37 02 eller genom att skicka in ditt självavläsningskort. För att kunna registrera mätarställning på www.avlasning.se eller via telefon måste du ange det användarnamn och lösenord som finns angivet på självavläsningsbrevet.

Genom att regelbundet läsa av din vattenmätare kan du tidigt upptäcka en onormalt hög förbrukning.

VA-avgiften

VA-avgiften består av en fast avgift (grundavgift + lägenhetsavgift) och en rörlig avgift. Även för en vanlig enfamiljsvilla betalar man alltså 1 lägenhetsavgift. För hyreshus betalar man per lägenhet. För affärer, kontor med mera räknas varje 150 kvm yta som 1 lägenhet. Om man har många lägenheter, betalar man ett pris för de tre första, ett litet lägre pris för lgh 4-12 och för alla utöver 13 lägenheter ett ännu lägre pris. Den aktuella prislistan finns på webbplatsen.

Prisexempel på småhus

Avgift

Pris inkl moms

Grundavgift

1 800

Lägenhetsavgift

1 729,88

Rörlig avgift 150 m³

19,61

Summa per år

6 471,38

Det här redovisade exemplet gäller årskostnaden för en enfamiljsvilla med en lägenhet som är ansluten till både kommunalt vatten och avlopp med en vattenförbrukning av 150 kubikmeter.

Mer information om avgifter finns i VA-taxan på webbplatsen.

Industrier

Förutom grundavgiften baseras avgiften för industrier på varje 100 kvm tomtyta upp till 10 000 kvm. Här är nivåerna 1-2 500 kvm, 2 501-5 000 kvm och 5 001-10 000 kvm.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-10-16
Kontakta oss