Lyssna på sidan Lyssna

Abonnemang, priser och avtal

Abonnemanget

Det är fastighetsägaren som står för VA-abonnemanget för en fastighet. Om en hyresgäst finns på fastigheten får fastighetsägaren själv debitera denna.

Om du inte har kommunalt vatten och avlopp, kan du i vissa fall begära anslutning genom att göra en servisanmälan. Arvika Teknik AB kan ge mer information om kostnader och förutsättningar.

Mer information om abonnemang finns i ABVA Allmänna bestämmelser för VA-abonnemang. ABVA som pdf-fil kan du hämta via länken på sidan (se rutan "Mer information"). ABVA som broschyr kan du få via Arvika Teknik AB, tfn 817 11 eller 817 12.


Vattenavläsning

Självavläsningskort skickas ut en gång per år. Du kan registrera din mätarställning genom webbplatsen www.avlasning.se, via telefon 0774-44 04 00, fax 0371-52 37 02 eller genom att skicka in ditt självavläsningskort. För att kunna registrera mätarställning på www.avlasning.se eller via telefon måste du ange det användarnamn och lösenord som finns angivet på självavläsningsbrevet.

Genom att regelbundet läsa av din vattenmätare kan du tidigt upptäcka en onormalt hög förbrukning.


VA-avgiften

VA-avgiften består av en fast avgift (grundavgift + bostadsenhetsavgift) och en rörlig avgift. För hyreshus betalar man en bostadsenhet per lägenhet. För affärer, kontor med mera räknas varje 150 m² yta som en bostadsenhet.

Abonnemangens avgiftsstorlek för de fasta avgifterna påverkas av om det finns dagvatten i gatan (Dg) där man bor samt om dagvattenservis finns till fastigheten (Df).

För industrier baseras avgiften, förutom grundavgiften, på varje 100 kvm tomtyta upp till 10 000 kvm.

Mer information om avgifterna och olika vattentjänster finns i VA-taxan (§§ 14.1 och 14.2).

Taxekoderna i din faktura

Exempel på vad de olika taxekoderna betyder:

VSDgDf = man betalar för vatten, avlopp, dagvatten i gatan och dagvattenservis till sin fastighet

VSDg= man betalar för vatten, avlopp, dagvatten i gatan


Prisexempel

Exemplet nedan gäller årskostnaden för en enfamiljsvilla ansluten till vatten, avlopp, dagvatten gata (Dg) och dagvattenservis (Df), med en årsförbrukning på 150 kubikmeter.

Avgift

Pris inkl moms

Grundavgift

2 395

Bostadsenhetsavgift

1 705

Rörlig avgift 150 m³

2564

Summa per år

6 664

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-12
Kontakta oss