Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.

Senast avlästa vattennivå är 45.60 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 18 mar 2018 kl 17.53.

Avläsning per timme 19 aug 2010

kl 00:0046.1586
kl 01:0046.158298
kl 02:0046.156502
kl 03:0046.1549
kl 04:0046.153999
kl 05:0046.151299
kl 06:0046.150002
kl 07:0046.149799
kl 08:0046.1488
kl 09:0046.149101
kl 10:0046.1432
kl 11:0046.144798
kl 12:0046.144798
kl 13:0046.1451
kl 14:0046.146301
kl 15:0046.1469
kl 16:0046.147202
kl 17:0046.146999
kl 18:0046.1455
kl 19:0046.146099
kl 20:0046.144901
kl 21:0046.146801
kl 22:0046.1474
kl 23:0046.150101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-12-11