Lyssna på sidan Lyssna

Innan du gräver

Innan du gräver ska du begära ledningsanvisning av Arvika Teknik - det vill säga att du ska hämta in information om var elkablar, ledningar och rör finns nedgrävda för att förhindra grävskador.

Arvika ingår i samarbetet www.ledningskollen.se, där du kan få samlad information om var elkablar, va-ledningar, kommunnät, fjärrvärmeledningar, gasledningar samt gatubelysning finns nergrävda.

För att få ledningsanvisning börjar du med att skapa ett eget konto på www.ledningskollen.se. Följ sen instruktionerna. På ledningskollens webbplats finns en instruktionsfilm som visar hur du går till väga, om du är osäker. Tjänsten är kostnadsfri.

Arvika Teknik AB ska lämna ett svar till dig inom 3 till 5 arbetsdagar. Eventuell utsättning ska göras inom 10 arbetsdagar. Vid projekterings- och planärenden får du svar inom 10 till 20 arbetsdagar.

Skulle olyckan vara framme och någon ledning eller kabel blir avgrävd, utan att du begärt information eller utsättning, blir du ersättningsskyldig för skadan.

Sidansvarig:

Daniel Banell

Sidan uppdaterad: 2017-06-26
Kontakta oss