Lyssna på sidan Lyssna

Välja elhandelsföretag

Du har ett nätavtal med elnätsföretaget på orten - och du behöver också ha ett avtal med ett elhandelsföretag. Du kan göra ett aktivt val av elhandelsföretag. Om du inte själv väljer elhandelsföretag så anvisar Arvika Teknik, som elnätsföretag, dig det elhandelsföretag (Arvika Kraft AB) som Arvika Teknik samarbetar med.
 
Tänk på att du inte kan byta till ett annat elhandelsföretag när du har ett pågående elprisavtal. Det finns många elhandelsföretag att välja mellan.
 
Tänk på att den person i din familj som står för elnätsavtalet också måste vara den person som tecknar elprisavtalet med elhandelsföretaget.
 
Om du bestämmer dig för att byta elhandelsföretag är det ganska enkelt. Du kontaktar det elhandelsföretag du vill byta till. Ditt nya elhandelsföretag informerar ditt nätföretag om bytet. Elnätföretaget ansvarar för att din mätare blir avläst och aktuell mätarställning meddelas vidare till tidigare och nytt elhandelsföretag.
 
Att byta från ett elhandelsföretag till ett annat tar cirka en månad. Det gäller dock inte om du har ett avtal om fast eller rörligt pris för viss tid med ditt elhandelsföretag. Du kan då inte byta förrän vid avtalstidens slut eller välja att betala straffavgift för att få bryta avtalet tidigare. Bytet träder alltid ikraft den första i månaden.
 
Du kan inte byta elnätsföretag. Vilket elnätsföretag du får avtal med beror på var du geografiskt är bosatt. Arvika Tekniks nätområde täcker Arvika tätort och landsbygden i dess omedelbara närhet, detta kallas även koncessionsområde. Det är bara om du flyttar utanför koncessionsområdet som du får ett avtal med ett annat elnätsföretag.
 
Vid ett leverantörsbyte behöver ditt nya elhandelsföretag dessa uppgifter (finns på fakturan från elnätsföretaget);

  • Personnummer
  • Namn, adress och telefonnummer
  • Datum då ditt nya elprisavtal ska börja gälla
  • Lägenhetsnummer och/eller mätarnummer
  • Anläggnings-id och områdes-id

Sidansvarig:

Ola Mossberg

Sidan uppdaterad: 2018-01-08