Lyssna på sidan Lyssna

När du ska flytta

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elprisavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Antingen får du två fakturor - en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget - eller en faktura, om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern.

När du ska flytta in

Anmäl till elnätsföretaget

Anmäl till ditt nya elnätsföretag minst 30 dagar före inflyttning.
 
Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Anmäl inflyttning till (teckna avtal med) elnätsföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad. En avgift i samband med flytt kan förekomma.
 
Dessa uppgifter behöver ditt nya elnätsföretag;

 • Personnummer
 • Namn, adress och telefonnummer
 • Den dag då din elleverans ska starta
 • Lägenhetsnummer och/eller mätarnummer
 • Uppgifter om vem som bodde i bostaden före dig, om du känner till det
 • Fastighetsägare

Om ni är två som flyttar ihop måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för avtalen, eftersom både elnäts- och elprisavtal ska tecknas av samma person.

Ordna ett elprisavtal med ett elhandelsföretag

Du kan höra med ditt nuvarande elhandelsföretag om du kan behålla ditt elprisavtal. Om du vill välja ett nytt elhandelsföretag ska du teckna avtal innan ditt elnätsavtal börjar gälla.
 
Dessa uppgifter behöver ditt nya elhandelsföretag;

 • Personnummer
 • Namn, adress och telefonnummer
 • Den dag då din elleverans ska starta
 • Lägenhetsnummer och/eller mätarnummer
 • Anläggnings-id (=EAN, GS1) och områdes-id

Anläggnings-id (EAN, GS1) och områdes-id kan ditt elnätsföretag hjälpa dig med.

Inget elprisavtal=anvisat elhandelsföretag

Om du inte tecknar ett elprisavtal är elnätsföretaget enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag så att du får el. Det så kallade anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av, till dess att du tecknar ett elprisavtal med valfritt elhandelsföretag. Den anvisade leverantör som Arvika Teknik samarbetar med är Arvika Kraft AB.

När du ska flytta ut 

Säg upp båda avtalen 30 dagar före

Säg upp båda avtalen minst 30 dagar innan ditt bostadskontrakt upphör. Du är betalningsansvarig upp till en månad efter att du anmält flytt. Säg därför upp både elnätsavtal och elprisavtal senast en månad innan du flyttar, om inte avtalen anger något annat. Ta kontakt med företagens kundservice. Ofta krävs en skriftlig uppsägning. En avgift i samband med flytt kan förekomma.
 
Meddela detta när du säger upp avtalen;

 • Personnummer eller kundnummer
 • Namn och telefonnummer
 • Ny adress, dit din sluträkning ska skickas
 • Den dag då elleveransen ska upphöra till dig
 • Om möjligt namnet på den som flyttar in efter dig eller fastighetsägaren
 • Anläggnings-id (EAN, GS1), en uppgift som finns på fakturan från ditt elnätsföretag

Mätaravläsning

För att du ska betala rätt summa på din sluträkning när du flyttar, ansvarar elnätsföretaget för att elmätaren läses av.  

Nya avtal behövs

Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Samtidigt som du uppger din nya adress kan du fråga efter telefonnumret till ditt nya elnätsföretag, om du flyttar utanför nätområdet. Det företaget ska du kontakta innan du flyttar in på din nya adress. Även ditt elprisavtal upphör, men du kan fråga ditt elhandelsföretag om du får behålla samma avtal på din nya adress. Det är annars fritt att välja ett annat elhandelsföretag.

Separation

Vid separation, när en bor kvar, kontakta elnätsföretaget och elhandelsföretaget. Avtalen är personliga och därför inte självklart att det går att ta över ett avtal som någon annan i hushållet har tecknat, utan företagens medgivande.

Betalningsansvar för obetalda räkningar

Den som har tecknat avtalen är betalningsansvarig. Skulder avskrivs inte när du flyttar.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-08